تبلیغات
بانك جامع سوالات - رشته ی راهنمای موزه ها
رشته راهنمای موزه ها
تصویر بزرگ

دوره کاردانی راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت و آموزش افراد متعهد و مومن به عنوان راهنمای موزه ها و بناها و محوطه های تاریخی و باستانی کشور با ارائه توضیحات فنی و صحیح و مناسب به کار بستن شیوه های لازم و پاسخگویی مطلوب به سوالات بازدید کنندگان از این اماکن و بالا بردن کیفیت معرفی آموزش میراث فرهنگی به مردم است.
ضرورت و اهمیت :
ضرورت ارائه نتایج مطالعات و پژوهشهای انجام شده و در دست انجام بر روی آثار و اشیاء موزه ای و نیز بناهاو بافتها و محوطه های تاریخی و باستانی و ارز شهای نهفته در آنها به مردم گوشه و کنار کشور با هدف خارج نمودن حاصل مطا لعات از دایره محدود تخصصی و کارشناسی و آشنا ساختن بیشتر فنی تر مردم به مواریث فرهنگی خود ، با حفظ امانت علمی و صحت و دقت لازم در ارائه و معرفی ، تربیت آموزش افرادی را در سطح کاردانی آموزش عالی طلب می نماید تا بتوانند به صورت کمک کارشناسان معرفی خوب و در شان این آثار مطا لعات و ارزشها باشند .

سطوح رشته:

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- ایذه      

درس های این رشته:

ردیف نام درس
1 آشنایی با باستان‌شناسی و روشهای آن
2 آشنایی با بافتها و محوطه‌های دوره اسلامی ایران
3 آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روشهای آن
4 آشنایی با مردم شناسی و روشهای آن
5 آشنایی با موزه‌های ایران و جهان
6 آشنایی با بناهای دوره اسلامی ایران
7 آشنایی با تبلیغات و روشهای آن
8 آشنایی با هنر معماری پیش از اسلام ایران
9 آشنایی با هنرهای سنتی ایران
10 آشنایی با وسایل سمعی و بصری
11 تاریخ عمومی ایران
12 تاریخ و مبانی نظری مرمت 1
13 تاریخچه کتابت
14 تبدیل محوطه‌ها و بناهای تاریخی به موزه
15 تهیه و تدوین راهنمای موزه و محوطه های تاریخی
16 خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی
17 طرح اشیاء در تمدن اسلامی
18 فن بیان
19 مهر و سکه
20 موزه‌داری 1
21 موزه‌داری 2
22 هنر و تمدن اسلامی 1
23 هنر و تمدن اسلامی 2
24 کار آموزی راهنمای بناها و محوطه تاریخی
25 کار آموزی راهنمایی موزه ها
26 کارگاه عکاسی پایه 1

فارغ التحصیلان این رشته با آموزشهای نظری و عملی کارآموزی و اطلاعاتی که از موزه ها و بناها و بافتهای تاریخی و باستانی و ارزشهای تاریخی و فرهنگی آنها کسب خواهند نمود . قادر خواهند بود نسبت به انتقال ارزشهای نهفته در آثار و اشیاء موزه ها و بناها و بافتهای تاریخی و باستانی و مشخصات فنی و تاریخی آنها به بازدید کنندگان اقدام و معرفی و آموزش میراث فرهنگی و پیوند بین نتیجه مطالعات بر روی این آثار و بازدید کنندگان را تسهیل و راهنمایی نمایند .